شماره ركورد :
53069
پديد آور :
گلشيري، هوشنگ، 1322-
عنوان :
جدال نقش با نقاش در آثار سيمين دانشور (ازآتش خاموش تا سووشون)
شرح پديد آور :
هوشنگ گلشيري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1376
مشخصات ظاهري :
274 ص
كتابنامه :
كتابنامه بصورت زيرنويس
موضوع :
دانشور، سيمين، 1300- -نقد وتفسير
ردة اصلي :
8فا3
رده فرعي :
/62
شمارة كاتر :
د257گ
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
77.08^d// , norouzi^d2006/04/17 10:08:58
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت