شماره ركورد :
530
پديد آور :
ساري، ژان
عنوان :
ولتر
شرح پديد آور :
ژان ساري
مترجم :
مترجم خشايار ديهيمي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1373
مشخصات ظاهري :
95 ص
فروست :
نسل قلم؛ 47
عنوان به زبان اصلي :
Voltaire
موضوع :
ولتر، فرانسواماري آروئه دو 1694-1778
شناسه هاي افزوده :
ديهيمي، خشايار، مترجم
ردة اصلي :
843
رده فرعي :
/5
شمارة كاتر :
و716س
تاريخ :
1373
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
رجايي^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت