شماره ركورد :
50963
عنوان :
معرفي ويندوز 95= Microsoft Windows 95 [مايكروسافت ويندوز نود و پنج] با امكانات فارسي؛ همراه با شرح كاملي از نحوه ارتباط با ... پرونده -FTP
شرح پديد آور :
اثر شركت نرم افزاري سينا، جهان گستر
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1376
مشخصات ظاهري :
V، 206 ص.: مصور، جدول
يادداشت :
چاپ دوم اين كتاب توسط انتشارات نيستان منتشر شده است
موضوع :
ويندوز 95 مايكروسافت , سيستمهاي عامل كامپيوتر
ردة اصلي :
005
رده فرعي :
/446
شمارة كاتر :
م663
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
خراساني 1202^d// , alipour^d2003/11/08 12:00:40 , k.doostan^d2007/08/01 11:07:57
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت