شماره ركورد :
499
پديد آور :
آليلويوا، سوتلانا، 1925-
عنوان :
فقط يكسال
شرح پديد آور :
نويسنده سوتلانا آليلويوا
مترجم :
ترجمه فتح الله ديده بان
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1365
مشخصات ظاهري :
418 ص
عنوان به زبان اصلي :
Only one
موضوع :
آليلويوا، سوتلانا،1925- سرگذشتنامه
شناسه هاي افزوده :
ديده بان، فتح الله، مترجم
ردة اصلي :
914
رده فرعي :
/7035
شمارة كاتر :
40924 آ778ف
تاريخ :
1365
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت