شماره ركورد :
492
پديد آور :
آلونسو، مارچلو
عنوان :
فيزيك عمومي
شرح پديد آور :
مارچلو آلونسو , ادوارد جي. فين
مترجم :
ترجمه لطيف كاشيگر
ويرايشگر :
ويراستار حسين فلسفي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1361-
مشخصات ظاهري :
ج.: مصور، نمودار
فروست :
ستاد انقلاب فرهنگي، مركز نشر دانشگاهي؛ 20
عنوان به زبان اصلي :
Fundamentals university Physics
يادداشت :
چاپ اول جلد سوم كتاب با ترجمه ناصر مير فخرايي و ايرج هرمزدياري مي باشد
كتابنامه :
كتابنامه
مندرجات :
ج .1 مكانيك.-ج.2.ميدانها و امواج
موضوع :
فيزيك
شناسه هاي افزوده :
فين، ادوارد , كاشيگر، لطيف، مترجم
ردة اصلي :
530
شمارة كاتر :
آ771ف
تاريخ :
1361
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d// , faraz^d2003/09/06 14:35:01 , faraz^d2003/09/06 14:35:27 , s.hovsepian^d2003/09/21 08:51:44 , s.hovsepian^d2003/09/21 10:11:03 , f.rezvani^d2003/09/21 11:06:26 , f.rezvani^d2003/09/21 11:08:05 , fazel^d2003/09/27 15:20:35 , alipour^d2003/10/21 10:45:11 , faraz^d2003/11/23 10:48:51 , faraz^d2003/11/23 11:02:51 , norouzi^d2004/01/18 12:31:48 , s.hovsepian^d2004/08/25 13:15:46 , s.hovsepian^d2004/08/25 13:17:21 , fazel^d2004/10/12 15:14:03 , fazel^d2004/10/12 15:23:01 , fazel^d2004/10/24 08:08:25 , fazel^d2004/10/24 09:10:08 , fazel^d2004/10/24 09:13:54 , fazel^d2004/10/24 09:50:39 , fazel^d2004/11/30 14:54:36 , norouzi^d2005/06/20 10:52:27 , fazel^d2007/02/21 08:36:29 , k.doostan^d2009/04/08 07:53:48
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت