شماره ركورد :
48227
پديد آور :
جلالي، بهروز، گردآورنده
عنوان :
در غروبي ابدي ( مجموعه آثار منثور فروغ فرخزاد) شامل نامه ها، مصاحبه ها، مقالات و خاطرات فروغ به همراه: زندگينامه مفصل فروغ
ويرايشگر :
به كوشش بهروز جلالي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1376
مشخصات ظاهري :
239 ص
موضوع :
فرخزاد، فروغ، 1313-1345 - نقد و تفسير , شعرفارسي- قرن14- تاريخ و نقد
ردة اصلي :
8فا1
رده فرعي :
/62
شمارة كاتر :
ف428ج
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
هوسپيان^d// , khodaei^d2003/07/12 10:22:20 , samadi^d2004/04/21 15:02:57 , norouzi^d2006/05/20 11:07:05
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت