شماره ركورد :
47335
پديد آور :
قاسم آقايي، ناصر
عنوان :
آشنايي با برنامه نويسي Visual Basic [ويژوال بيسيك] براي Windows [ويندوز]
شرح پديد آور :
تاليف و ترجمه ناصر قاسم آقايي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1375
مشخصات ظاهري :
ط، 304 ص.: مصور، جدول
فروست :
انتشارات دانشگاه اصفهان؛ 233
عناوين ديگر :
عنوان پشت جلد به انگليسي: Introduction to Visual Basic programing ..
موضوع :
ويژوال بيسيك مايكروسافت تحت ويندوز , ويندوز (برنامه كامپيوتر)
ردة اصلي :
005
رده فرعي :
/4469
شمارة كاتر :
ق176آ
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
خراساني^d// , f.rezvani^d2003/04/16 15:36:18 , fazel^d2003/05/05 08:30:27 , fazel^d2004/11/28 08:24:26 , k.doostan^d2005/08/01 08:53:22 , s.hovsepian^d2006/08/02 14:59:25 , s.hovsepian^d2008/07/14 10:29:34
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت