شماره ركورد :
47177
پديد آور :
مختاري، اميرحسن
عنوان :
اينگونه قرآن بياموزيم، خودآموز قرآن كريم، همراه با سوره رحمن، حمد و دوازده سوره منتخب از جزء 30 قرآن
شرح پديد آور :
نويسنده اميرحسن مختاري
غيره :
خطاط اميرحسن مختاري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1374
مشخصات ظاهري :
62 ص
كتابنامه :
كتابنامه بصورت زيرنويس
موضوع :
قرآن- راهنماي آموزشي
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/107
شمارة كاتر :
م378الف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
رجايي^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت