شماره ركورد :
47165
پديد آور :
نادريان جهرمي، مسعود
عنوان :
اصول آموزش هندبال ﴿1﴾ : (رشته تربيت بدني و علوم ورزشي)
شرح پديد آور :
مسعود نادريان جهرمي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1374
مشخصات ظاهري :
[90] ص. صور
يادداشت :
چاپ دوم : 1378
كتابنامه :
كتابنامه: ص. 90
موضوع :
هندبال- راهنماي آموزشي
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
796
رده فرعي :
/31207
شمارة كاتر :
ن136الف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت