شماره ركورد :
46865
پديد آور :
معيري، محمدصادق
عنوان :
مكانيك سيالات
شرح پديد آور :
محمدصادق معيري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1370
مشخصات ظاهري :
2 ج.: مصور، جدول، نمودار
فروست :
انتشارات دانشگاه شيراز، 172
كتابنامه :
كتابنامه: ج.1 ص [425]- 476
موضوع :
سيالات
ردة اصلي :
532
شمارة كاتر :
م679م
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
فاضل^d// , fazel^d2003/02/05 11:33:59 , faraz^d2003/05/04 14:40:25 , fazel^d2003/05/05 09:01:23
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت