شماره ركورد :
46856
پديد آور :
يزدي، ابراهيم
عنوان :
اوضاع سياسي كنوني ايران
شرح پديد آور :
ابراهيم يزدي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1357
مشخصات ظاهري :
88ص
فروست :
مجموعه 17 شهريور، 1
موضوع :
ايران -- تاريخ -- انقلاب اسلامي، 1357 , ايران -- تاريخ -- جنبه‌هاي سياسي
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
955
رده فرعي :
/83
شمارة كاتر :
ي52الف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
سلطاني^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت