شماره ركورد :
4647
پديد آور :
دراج، سياوش
عنوان :
روزگار و آثار آنتونيو ويوالدي
شرح پديد آور :
سياوش دراج
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1363
مشخصات ظاهري :
88 ص
فروست :
موسيقي؛ 1
موضوع :
ويوالدي، آنتونيو، 1675 - 1741 -- سرگذشتنامه Vivaldi, Antonio
ردة اصلي :
780
رده فرعي :
/92
شمارة كاتر :
و991د
تاريخ :
1363
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت