شماره ركورد :
46179
پديد آور :
يگانه، عباس، 1347-
عنوان :
عمان
شرح پديد آور :
گردآوري و تنظيم عباس يگانه
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1374
مشخصات ظاهري :
109ص.: مصور، جدول، نقشه
فروست :
مباحث كشورها و سازمانهاي بين المللي 48
عناوين ديگر :
عنوان پشت جلد به انگليسي: Oman
كتابنامه :
كتابنامه: ص. [107]- 109
موضوع :
عمان
ردة اصلي :
953
رده فرعي :
/53
شمارة كاتر :
ي68ع
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
فرازبخت 1009^d// , fazel^d2003/03/11 20:18:37 , faraz^d2003/06/21 11:27:44 , faraz^d2003/07/14 13:11:09 , faraz^d2003/08/10 13:54:43 , alipour^d2003/09/03 09:04:15 , norouzi^d2004/01/17 16:11:39 , norouzi^d2004/01/17 16:21:08 , fazel^d2006/11/27 15:38:06
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت