شماره ركورد :
45969
پديد آور :
منيمنه ، ساره حسن
عنوان :
في جغرافيه العالم الاسلامي
شرح پديد آور :
ساره حسن منيمنه
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1408ق.= 1988م.=۱۳۶۷ش
مشخصات ظاهري :
215 ص.
كتابنامه :
ص. 209- 213 و همچنين به صورت زيرنويس
موضوع :
جغرافيا -- كشورهاي اسلامي
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
910
رده فرعي :
/917671
شمارة كاتر :
م818ف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت