شماره ركورد :
45557
پديد آور :
نزاري قهستاني، سعدالدين، 645 -721ق
عنوان قراردادي :
ديوان
عنوان :
ديوان حكيم نزاري قهستاني؛ بر اساس ده نسخه، نه نسخه خطي معتبر كهن و متن ماشيني شده رساله سيدعليرضا مجتهدزاده
غيره :
به جمع و تدوين و مقابله و تصحيح و تحشيه و تعليق مظاهر صفا
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1371
مشخصات ظاهري :
1409 ص
عناوين ديگر :
بالاي عنوان: متن انتقادي
يادداشت :
چاپ ديگر اين كتاب توسط نشر صدوق در دو مجلد منتشر گرديده است
كتابنامه :
كتابنامه بصورت زيرنويس
موضوع :
شعر فارسي- قرن7ق
شناسه هاي افزوده :
مصفا، مظاهر، مصحح , ^cعنوان: متن انتقادي ديوان حكيم نزاري قهستاني
ردة اصلي :
8فا1
رده فرعي :
/31
شمارة كاتر :
ن411د
تاريخ :
1371
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
مر^d// , faraz^d2003/07/21 08:31:25
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت