شماره ركورد :
45389
پديد آور :
ناصرخسرو، 394 -481ق
عنوان :
سفرنامه ناصرخسرو علوي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
[1340]
مشخصات ظاهري :
1 ج با صفحه شمار گوناگون
يادداشت :
چاپ دوم اين كتاب در سال 1369 با تعداد صفحات 232 منتشر شده است
موضوع :
كشورهاي اسلامي- سير و سياحت , سفرنامه ها
ردة اصلي :
910
رده فرعي :
/4
شمارة كاتر :
ن164س
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d// , faraz^d2003/02/25 08:42:01
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت