شماره ركورد :
45315
پديد آور :
نادري پور، محمود
عنوان :
برنامه ريزي و كنترل پروژه
شرح پديد آور :
نوشته محمود نادري پور
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1372
مشخصات ظاهري :
426 ص.: مصور
فروست :
انتشارات سازمان برنامه و بودجه، 72.00.37
يادداشت :
چاپ چهارم: ۱۳۷۹
كتابنامه :
كتابنامه: ص 423-426
موضوع :
برنامه‌ريزي , صنعت- مديريت , كارخانه‌ها- مديريت
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
658
رده فرعي :
/404
شمارة كاتر :
ن137ب
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d// , norouzi^d2004/07/05 17:44:18
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت