شماره ركورد :
45214
پديد آور :
نقدي، محمد
عنوان :
ابراهيم قهرمان توحيد
شرح پديد آور :
محمد نقدي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1373
مشخصات ظاهري :
118 ص.: مصور، نقشه، جدول
فروست :
با پيامبران در قرآن؛ 1
كتابنامه :
كتابنامه: ص 110-111 و بصورت زيرنويس
موضوع :
ابراهيم، پيامبر , قرآن- قصه ها
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/156
شمارة كاتر :
ن577الف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
رجايي^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت