شماره ركورد :
44891
پديد آور :
مفرحي، احمد
عنوان :
زيمباوه
شرح پديد آور :
گردآوري و تنظيم احمد مفرحي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1374
مشخصات ظاهري :
[198]ص.: مصور، جدول، نقشه
فروست :
مباحث كشورها 39
كتابنامه :
كتابنامه: ص. [198]
موضوع :
زيمبابوه- اوضاع اجتماعي , زيمبابوه- اوضاع اقتصادي
ردة اصلي :
968
رده فرعي :
/91
شمارة كاتر :
م698ز
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
فاضل^d// , mohamadinia^d2003/09/07 08:47:02
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت