شماره ركورد :
44874
پديد آور :
مفتاح، الهامه
عنوان :
نگاهي به ايرانشناسي و ايرانشناسان كشورهاي مشترك المنافع و قفقاز
شرح پديد آور :
تاليف و اقتباس از الهامه مفتاح , وهاب ولي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1372
مشخصات ظاهري :
195 ص
كتابنامه :
كتابنامه: ص [191] -195
موضوع :
ايرانشناسي , ايرانشناسان
شناسه هاي افزوده :
ولي، وهاب، نويسنده همكار
ردة اصلي :
955
رده فرعي :
/0072
شمارة كاتر :
م694ن
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
فاضل^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت