شماره ركورد :
44092
پديد آور :
نهضت آزادي ايران
عنوان :
شورش گري
شرح پديد آور :
نهضت آزادي ايران (خارج از كشور)
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1352
مشخصات ظاهري :
233 ص
موضوع :
انقلاب- فلسفه
ردة اصلي :
322
رده فرعي :
/42
شمارة كاتر :
ن857ش
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
سلطاني^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت