شماره ركورد :
43916
پديد آور :
محمودزاده، غلامعلي
عنوان :
فيزيك علوم تجربي
شرح پديد آور :
تنظيم و تدوين غلامعلي محمودزاده
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1373
مشخصات ظاهري :
هفت، 254 ص
عناوين ديگر :
بالاي عنوان: پاسخ تحليلي سوالهاي امتحانات نهايي سال چهارم دبيرستان از سال 1360- 1373
موضوع :
فيزيك- پرسشها و پاسخها
ردة اصلي :
530
شمارة كاتر :
م361ف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت