شماره ركورد :
43754
پديد آور :
موسويان ، جلال
عنوان :
جستاري در جغرافياي سوادكوه
شرح پديد آور :
جلال موسويان
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1371
مشخصات ظاهري :
185 ص.: مصور، نقشه (تاشده)
عناوين ديگر :
عنوان روي جلد: جستاري در جغرافياي سوادكوه به انضمام جغرافياي شهري زيرآب
كتابنامه :
ص. 184- 185
موضوع :
سوادكوه -- جغرافيا
شناسه هاي افزوده :
ع : جستاري در جغرافياي سوادكوه به انضمام جغرافياي شهري زيرآب
ردة اصلي :
915
رده فرعي :
/5225
شمارة كاتر :
م842ج
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
فاضل^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت