شماره ركورد :
43014
پديد آور :
يرگين، دانيل
عنوان :
نفت، پول، قدرت
شرح پديد آور :
نوشته دانيل يرگين
مترجم :
مترجم منوچهر غيبي ارطه اي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1373
مشخصات ظاهري :
ج ... مصور
موضوع :
نفت- صنعت و تجارت , نفت- صنت و تجارت- جنبه هاي سياسي , نفت- صنعت و تجارت- ايران
شناسه هاي افزوده :
غيبي ارطه اي، منوچهر، مترجم
ردة اصلي :
338
رده فرعي :
/76655
شمارة كاتر :
ي42ن
تاريخ :
1373
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
سلطاني^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت