شماره ركورد :
41311
پديد آور :
وورمبراند، ريچارد
عنوان :
در زيرزميني خدا
مترجم :
ترجمه حسين وجداندوست
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1360
مشخصات ظاهري :
401 ص
فروست :
انتشارات بنگاه ترجمه و نشر كتاب: 538، مجموعه ادبيات خارجي، 73
عنوان به زبان اصلي :
In Godʹs underground
موضوع :
وورمبراند، ريچارد , روماني- زندان و زندانيان , زندانيان سياسي- سرگذشتنامه
شناسه هاي افزوده :
وجداندوست، حسين، مترجم
ردة اصلي :
284
رده فرعي :
/10924
شمارة كاتر :
و819د
تاريخ :
1360
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d// , mohamadinia^d2003/07/23 09:28:14
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت