شماره ركورد :
41121
پديد آور :
ولرابه، ريموند
عنوان :
سرزمين و مردم آلمان
شرح پديد آور :
اثر ريموند ولرابه , ورنر كروش
مترجم :
ترجمه محمد نوروزي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1345
مشخصات ظاهري :
248 ص.: مصور
فروست :
انتشارات بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 156، مجموعه چهره ملل، 2
عنوان به زبان اصلي :
The land and people of Germany
موضوع :
آلمان- سير و سياحت- ادبيات نوجوانان
شناسه هاي افزوده :
كروش، ورنر، نويسنده همكار , نوروزي، محمد، مترجم
ردة اصلي :
914
رده فرعي :
/3
شمارة كاتر :
و728س
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d// , alipour^d2003/06/17 08:17:42
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت