شماره ركورد :
39948
پديد آور :
ميلاني، ابراهيم
عنوان :
منشور مقدس ولايت
شرح پديد آور :
بيانات ابراهيم ميلاني
غيره :
بامقاله اي از مصطفي زماني بقلم محمد مقيمي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
[تاريخ مقدمه، 1350]
مشخصات ظاهري :
388 ص
كتابنامه :
كتابنامه بصورت زيرنويس
موضوع :
ولايت
شناسه هاي افزوده :
مقيمي، محمد، گردآورنده
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/45
شمارة كاتر :
م978م
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d// , mokhtarian^d2003/07/06 12:05:21
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت