شماره ركورد :
39151
پديد آور :
فردوسي پور، اسماعيل
عنوان :
همگام با خورشيد از ايران تا ايران خاطرات اسماعيل فردوسي پور
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1372
مشخصات ظاهري :
553 ص.: مصور، عكس
موضوع :
فردوسي‌پور، اسماعيل، ۱۳۱۷ - ۱۳۸۶ -- خاطرات , ايران -- تاريخ -- انقلاب اسلامي، ۱۳۵۷ -- خاطرات
ردة اصلي :
955
رده فرعي :
/083092
شمارة كاتر :
ف474ه
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
عطابخش 921، مب^d// , faraz^d2003/07/28 12:52:20
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت