شماره ركورد :
3891
پديد آور :
بازرگان، مهدي، 1286-
عنوان :
بررسي نظر اريك فروم
شرح پديد آور :
[نوشته] مهدي بازرگان
اطلاعات نشر :
مشخصات ظاهري :
222 ص
كتابنامه :
كتابنامه بصورت زيرنويس
موضوع :
فروم، اريك، 1900- نقد وبررسي , ماركس، كارل، 1818- 1883 , ماركسيسم
ردة اصلي :
335
رده فرعي :
/411
شمارة كاتر :
ب213ب
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d// , samadi^d2004/01/28 16:16:22 , norouzi^d2004/02/17 09:42:49
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت