شماره ركورد :
38895
پديد آور :
نجم آبادي، محمود، 1282-
عنوان :
تاريخ طب در ايران
شرح پديد آور :
[نوشته] محمود نجم آبادي
ويرايش :
[ويرايش 2
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1353
مشخصات ظاهري :
ج.: مصور، نقشه
فروست :
انتشارات دانشگاه تهران، 1397
كتابنامه :
كتابنامه: ج.2 ص [986] -1022
مندرجات :
ج. .1 قبل از اسلام.- ج. .2 پس از اسلام از ظهور اسلام تا دوران مغول
موضوع :
پزشكي ايراني- تاريخ
ردة اصلي :
610
رده فرعي :
/955
شمارة كاتر :
ن329ت
تاريخ :
1353
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
مر^d// , fazel^d2003/02/08 14:03:55 , alipour^d2003/06/07 08:19:05 , alipour^d2003/06/07 15:00:57 , rezvani^d2005/12/25 10:10:08
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت