شماره ركورد :
38826
پديد آور :
نقوي، حسين عارف
عنوان :
فهرست آثار چاپي شيعه در شبه قاره
شرح پديد آور :
تاليف حسين عارف نقوي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1411 ق
مشخصات ظاهري :
ج
فروست :
انتشارات مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان 120
مندرجات :
ج.1. تفاسير و علوم قرآني، حديث و عقايد(اردو)
موضوع :
شيعه- پاكستان- كتابشناسي
ردة اصلي :
016
رده فرعي :
/297
شمارة كاتر :
ن589ف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
احمدي 921 مر^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت