شماره ركورد :
38545
پديد آور :
نعيمي، جواد
عنوان :
محمد (ص) پيامبر آزاديبخش
شرح پديد آور :
[نوشته] جواد نعيمي
ويرايشگر :
زيرنظر جعفر سيدان
اطلاعات نشر :
سال نشر :
تاريخ مقدمه، 1398 ق]
مشخصات ظاهري :
392 ص
فروست :
زندگاني چهارده معصوم (ع)؛ 1
كتابنامه :
كتابنامه بصورت زيرنويس
موضوع :
محمد (ص) پيامبر اسلام، 53 قبل از هجرت- 11 ق
شناسه هاي افزوده :
سيدان، جعفر، ويرايشگر
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/93
شمارة كاتر :
ن549م
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
رجايي^d// , norouzi^d2006/01/15 14:38:39
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت