شماره ركورد :
38344
پديد آور :
نجاتي، غلامرضا، 1298-
عنوان :
ويتنام از مقاومت تا پيروزي
شرح پديد آور :
غلامرضا نجاتي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
[1349]
مشخصات ظاهري :
424 ص
كتابنامه :
كتابنامه: ص 425
موضوع :
جنگ ويتنام، 1961- 19756 , ويتنام- تاريخ- 1945- 1975
ردة اصلي :
959
رده فرعي :
/7
شمارة كاتر :
ن296و
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
مر^d// , fazel^d2003/06/16 10:08:53
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت