شماره ركورد :
37763
پديد آور :
ناويل، پير
عنوان :
روان شناسي رفتار
شرح پديد آور :
نوشته پير ناويل
مترجم :
ترجمه حسن مينائيفر
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1356
مشخصات ظاهري :
ج، ه، 318 ص
فروست :
دانشگاه آذرآبادگان، 232
عنوان به زبان اصلي :
La psychologie du comportement
موضوع :
رفتارگرائي
شناسه هاي افزوده :
مينائيفر، حسن، مترجم
ردة اصلي :
150
رده فرعي :
/1943
شمارة كاتر :
ن245ر
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت