شماره ركورد :
36786
پديد آور :
نادرپور، نادر، 1308-
عنوان :
دختر جام، مجموعه پانزده قطعه شعر
شرح پديد آور :
نادر نادرپور
اطلاعات نشر :
سال نشر :
[1350]
مشخصات ظاهري :
71 ص
موضوع :
شعرفارسي- قرن 14
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
8فا1
رده فرعي :
/62
شمارة كاتر :
ن133د
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d// , faraz^d2003/06/10 10:59:31 , alipour^d2003/09/01 09:35:23 , s.hovsepian^d2004/06/25 20:38:47 , norouzi^d2004/07/06 10:28:41 , s.hovsepian^d2006/06/18 10:56:56 , k.doostan^d2008/09/21 16:25:19
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت