شماره ركورد :
35805
پديد آور :
مغنيه، محمدجواد
عنوان :
فقه الامام جعفر الصادق، عرض و استدلال
شرح پديد آور :
[مولف] محمدجواد مغنيه
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1965
مشخصات ظاهري :
6ج در 3 مجلد
موضوع :
فقه جعفري , شيعه- عقايد
شناسه هاي افزوده :
جعفر بن محمد، امام ششم، 80- 148 ق
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/342
شمارة كاتر :
م343ف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
فاضل^d// , rouhi^d2003/08/11 11:28:45
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت