شماره ركورد :
35348
پديد آور :
سنهوري، عبدالرزاق احمد، 1895-
عنوان :
وكالت، به ضميمه مجوعه مقررات پيرامون وكالت در حقوق ايران، مصر و فرانسه
شرح پديد آور :
اثر عبدالرزاق احمد سهنوري
مترجم :
ترجمه و تاليف بهرام بهرامي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1373
مشخصات ظاهري :
200،7 ص
عنوان به زبان اصلي :
Agency in Iranian, Egyptain, French
كتابنامه :
كتابنامه بصورت زيرنويس
موضوع :
وكالت- ايران , وكالت- مصر , وكالت- فرانسه
شناسه هاي افزوده :
بهرامي، بهرام، مترجم
ردة اصلي :
341
رده فرعي :
/2755
شمارة كاتر :
س783و
تاريخ :
1373
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
سلطاني^d// , alipour^d2003/08/11 08:19:50
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت