شماره ركورد :
34447
پديد آور :
ليپتون، لئونارد
عنوان :
فيلمسازي سوپر 8
شرح پديد آور :
نوشته لني ليپتون
مترجم :
ترجمه منوچهر جوانفر
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1365
مشخصات ظاهري :
395 ص.: مصور. جدول
عنوان به زبان اصلي :
The Super & book
موضوع :
فيلمبرداري
شناسه هاي افزوده :
جوانفر، منوچهر، مترجم
ردة اصلي :
778
رده فرعي :
/53
شمارة كاتر :
ل844ف
تاريخ :
1361
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
فاضل^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت