شماره ركورد :
34276
پديد آور :
لويد، آلبرت لانكاستر، 1908-
عنوان :
زير سايه پرچم صليب شكسته
گردآورنده :
گردآورنده آ.ل.لويد ¶ آيگورو ينوگرادف
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1940]
مشخصات ظاهري :
227 ص
عناوين ديگر :
تاريخچه نمو حزب ناسيونال سوسياليست آلمان كه بشكل درام براي راديو تهيه شده است
كتابنامه :
كتابنامه: ص. 1
موضوع :
آلمان- تاريخ- 1933- 1945 , آلمان- حزب ناسيونال سوسياليست
شناسه هاي افزوده :
وينوگرادف، ايگور، گردآورنده همكار
ردة اصلي :
943
رده فرعي :
/086
شمارة كاتر :
ل813ز
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
فاضل^d// , fazel^d2003/03/11 20:12:43
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت