شماره ركورد :
3230
پديد آور :
پ‍رل‍م‍ان‌، ي‍اك‍وف‌ اي‍س‍ي‍دورووي‍چ‌، 1882- 1942م.
Author :
Perelʹman, Iakov Isidorovich‬
عنوان :
فيزيك براي سرگرمي
شرح پديد آور :
ياكوب ايسيدوروويچ پرلمان
مترجم :
ترجمه احسان قوام زاده
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1345
مشخصات ظاهري :
2ج. در يك مجلد: مصور، نمودار
عناوين ديگر :
عنوان به ‌انگليسي: Physics for entertainment
يادداشت :
تجديد چاپ توسط انتشارات نيلوفر: 1362 , چاپ سوم: 1376
موضوع :
فيزيك -- ادبيات نوجوانان , سرگرميها
شناسه هاي افزوده :
پ مترجم قوام‌زاده، احسان‌الله , ع
ردة اصلي :
530
شمارة كاتر :
پ361ف‌
تاريخ :
1345
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d// , fazel^d2003/09/27 15:41:34
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت