شماره ركورد :
3063
پديد آور :
بورشت، ويلفرد، 1911 -
عنوان :
ويتنام: گزارشي از درون
شرح پديد آور :
ويلفرد جي. بورشت
مترجم :
مترجم ثمين
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1361
مشخصات ظاهري :
277 ص
عنوان به زبان اصلي :
Vietnam: inside story of the guerilla War
موضوع :
ويتنام- تاريخ- 1954-
شناسه هاي افزوده :
ثمين، مترجم
ردة اصلي :
959
رده فرعي :
/704
شمارة كاتر :
ب764و
تاريخ :
1361
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت