شماره ركورد :
30252
پديد آور :
بوش، فردريك
عنوان :
فيزيك
شرح پديد آور :
فردريك بوش
مترجم :
مترجمين حسين هاشمي , غلامرضا حلي , مهدي مقدادي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1371
مشخصات ظاهري :
838 ص.: مصور، نمودار
يادداشت :
عنوان روي جلد: فيزيك: از دبيرستان تا دانشگاه
موضوع :
فيزيك- راهنماي آموزشي (متوسط) , فيزيك- مسائل، تمرينها و غيره , حل المسائل
شناسه هاي افزوده :
هاشمي، حسين، مترجم
ردة اصلي :
530
رده فرعي :
/076
شمارة كاتر :
ب777ف
تاريخ :
1371
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت