شماره ركورد :
29575
پديد آور :
كازنوو، ژان
عنوان :
جامعه شناسي راديو تلويزيون
شرح پديد آور :
نويسنده: ژان كازنوو
مترجم :
مترجم جمشيد ارجمند
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1352
مشخصات ظاهري :
91 ص
عنوان به زبان اصلي :
Socialogie de la rado- television
موضوع :
راديو- پخش , تلويزيون- پخش
شناسه هاي افزوده :
ارجمند، جمشيد، مترجم
ردة اصلي :
384
رده فرعي :
/54
شمارة كاتر :
ك171ج
تاريخ :
1352
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
رجايي^d// , mokhtarian^d2003/06/28 14:11:06 , mohamadinia^d2003/08/13 12:29:31 , faraz^d2003/10/25 15:11:19 , fazel^d2003/11/10 15:04:38 , norouzi^d2004/11/29 08:34:30 , norouzi^d2005/02/08 10:12:40
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت