شماره ركورد :
26916
پديد آور :
معتمدي، زهرا
عنوان :
رفتار با كودك
شرح پديد آور :
نويسنده زهرا معتمدي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1371
مشخصات ظاهري :
135 ص.: مصور
كتابنامه :
كتابنامه: ص. 135
موضوع :
كودكان- سرپرستي , تربيت خانوادگي , كودكان -- روانشناسي
ردة اصلي :
649
رده فرعي :
/1
شمارة كاتر :
م659ر
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
فاضل^d// , faraz^d2003/02/09 15:07:25 , norouzi^d2005/06/08 08:37:49 , rezvani^d2005/09/17 10:43:35
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت