شماره ركورد :
26634
پديد آور :
فريچ، ياروسلاو
عنوان :
جشن ميراث دورانها
شرح پديد آور :
ياروسلاو فريچ
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1971]
مشخصات ظاهري :
1ج. (بدون شماره گذاري): مصور(رنگي)
عنوان به زبان اصلي :
Celebration of heritage of ages
موضوع :
ايران- تاريخ- پيش از اسلام
ردة اصلي :
955
شمارة كاتر :
ف691ج
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت