شماره ركورد :
25171
پديد آور :
لاسل، جون
عنوان :
خودآموز استفاده از كامپيوترهاي IBM PC [آي بي ام پي سي] و سازگار با آن
شرح پديد آور :
نويسندگان جان لاسل، كارول رامسي
مترجم :
مترجم مجيد سماوي
ويرايش :
[ويرايش؟]
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1373
مشخصات ظاهري :
225 ص.: مصور، جدول
فروست :
كانون نشر علوم؛ 6 - 70
عناوين ديگر :
عنوان ديگر: خودآموز استفاده از كامپيوترهاي شخصي
عنوان به زبان اصلي :
The abcʹs if IBM Pcs and compatibles
موضوع :
كامپيوتر شخصي آي. بي. ام
شناسه هاي افزوده :
رمزي، كارول، Ramsay, Carol , سماوي، مجيد، مترجم , ^cعنوان: خودآموز استفاده از كامپيوترهاي شخصي
ردة اصلي :
004
رده فرعي :
/1607
شمارة كاتر :
ل184خ
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
فا^d// , alipour^d2003/05/18 08:45:16 , khodaei^d2003/11/08 09:21:15
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت