شماره ركورد :
24664
پديد آور :
هي، جورج
عنوان :
فيزيك براي پرتونگارها
شرح پديد آور :
[جورج هي]
مترجم :
مترجمين مهناز جعفري پور , علي اكبر شرفي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1367
مشخصات ظاهري :
304 ص : مصور، جدول، نمودار
عنوان به زبان اصلي :
FIRST- YEAR PHYSICS FOR RADIOGRAPHERS
موضوع :
فيزيك
شناسه هاي افزوده :
هيوز، دونالد جيمز، 1915 - ، نويسنده همكار , جعفري پور، مهناز، مترجم , شرفي، علي اكبر، مترجم
ردة اصلي :
530
رده فرعي :
/02461
شمارة كاتر :
ه913ف
تاريخ :
1367
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
هوسپيان 1003 ش^d// , faraz^d2003/09/28 09:59:54
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت