شماره ركورد :
24421
پديد آور :
هابر - شيم، يوري، 1926-
عنوان :
فيزيك PSSC [پي اس اس سي]
شرح پديد آور :
تاليف يوري هابر - شيم، جان ه. داج، جميز ا. والتر
مترجم :
ترجمه احمد خواجه نصيرطوسي، ناصر مقبلي، هوشنگ شريف زاده
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1373
مشخصات ظاهري :
648 ص.: مصور، جدول، نمودار
عنوان به زبان اصلي :
PSSC physics
موضوع :
فيزيك , فيزيك -- راهنماي آموزشي (متوسطه)
شناسه هاي افزوده :
داج، جان , والتر، جيمز , خواجه نصيرطوسي، احمد، 1306 - ، مترجم , مقبلي، ناصر، 1317 - ، مترجم , شريف زاده، هوشنگ، مترجم
ردة اصلي :
530
شمارة كاتر :
ه115ف
تاريخ :
1373
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
مر^d// , f.rezvani^d2003/09/21 11:11:30 , faraz^d2003/09/28 08:59:49
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت