شماره ركورد :
23991
پديد آور :
مازيروني
عنوان :
نقش فعاليتهاي جسماني در پيشگيري و درمان بيماريها
شرح پديد آور :
تهيه و تنظيم [آرماسيروني , هنري دنولين]
مترجم :
ترجمه فيروز مددي , نسرين نيرومند , سيما نيرومند
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1369
مشخصات ظاهري :
349ص.:مصور، جدول، نمودار
عنوان به زبان اصلي :
Physical activity in disease prevention and treatment
يادداشت :
اين كتاب رساله اي از سازمان بهداشت جهاني است
موضوع :
آمادگي جسماني- پزشكي پيشگيري
شناسه هاي افزوده :
دنولين، هنري , مددي، فيروز، مترجم
ردة اصلي :
613
رده فرعي :
/71
شمارة كاتر :
م139ن
تاريخ :
1369
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
رجايي^d// , s.hovsepian^d2003/11/08 09:50:01
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت