شماره ركورد :
23977
پديد آور :
نعيمي، جواد
عنوان :
قنوت سرخ صنوبر: يادمان هماره سبز خورشيد، حضرت امام حسين شهيد (عليه السلام)
شرح پديد آور :
مولف جواد نعيمي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1373
مشخصات ظاهري :
97 ص
فروست :
[سازمان تبليغات اسلامي]: معاونت پژوهشي؛ 350
كتابنامه :
كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع :
حسين بن علي (ع)، امام سوم، 4 - 61ق. - ادبيات نوجوانان
شناسه هاي افزوده :
^cعنوان: يادمان هماره سبز خورشيد حضرت امام حسين شهيد (عليه السلام)
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/953
شمارة كاتر :
ن549ق
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
رجايي^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت